Typ Data Tytuł
Przetargi 02.12.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 02.12.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 02.12.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 02.12.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2021 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 02.12.2020 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.12.2020 ds. opłat i podatków lokalnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.12.2020 ds. księgowości finansowej Szczegóły
Przetargi 18.11.2020 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Kopernika działka nr 644/7 o pow. 2525 m² KW WL1A/00022650/6 Szczegóły
Przetargi 18.11.2020 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Piaskowa działka nr 1130/4 o pow. 1500 m² KW WL1A/00007002/8 Szczegóły
Przetargi 17.11.2020 Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 160981 C ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego Szczegóły