Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 100/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 września 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 99/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego śr.1000/900mm oraz śr.1000/1600 mm – renowacja techniką bezwykopową kanału w ul. Zdrojowej (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 98/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 września 2016 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 96/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem montażu fontanny w zbiorniku przy ul. Tężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 95/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 94/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 31 sierpnia 2016 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkali mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 27/23 , zdrojowa 27/17 i Kopernika 19A/11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiących własność gminy. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 93/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 92/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dodatku za warunki pracy dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 91/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu. Szczegóły