Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 5/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 4/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw kampanii nagłaśniającej problem szkodliwości niskiej emisji i koordynacji działań proekologicznych w mieście. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 3/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok a sklepem „Biedronka”) – budowę ronda Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 2/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 1/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 125/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 124/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 123/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 119/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 118/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia formy i trybu zamówienia publicznego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie ulic w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie 2016/2017 w Ciechocinku. Szczegóły