Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 15/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 14/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 13/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b oraz pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 12/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 8/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na nazwę dla Ośrodka Dziennego Pobytu w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 9/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b oraz pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły