Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 34/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 31/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 30/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2017 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 29/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 28/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 23.03.2017 roku odnośnie wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły