Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHOCINKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXVI sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/147/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/145/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscjowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/143/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Szczegóły