Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/160/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Szczegóły