Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/171/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXI/170/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/169/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/168/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXX/167/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIX/166/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja S. na działalność Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły