Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/182/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016” Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/181/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/180/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/179/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/178/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/177/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/176/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/175/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXX nadzwyczajnej, XXXI i XXXII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/174/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/173/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły