Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 30/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gminnej. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 24/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 23/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Ciechocinek Szczegóły