Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Modrzewiowej, Kasztanowej , Akacjowej w Ciechocinku na działkach nr 2416 i 2407 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Dobrej w Ciechocinku na działkach nr 1440/3, 1440/4, 1440/5, 1428/3 , 1428/4, 1428/8, 1437/2 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej przy ulicy Zdrojowej w Ciechocinku (działki nr 623/29 i 623/30) w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 205/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Przetargi 03.02.2020 Przebudowa ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – II etap Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechocinka w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 206/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – styczeń 2020 Szczegóły