Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/193/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/192/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/190/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXIII i XXXIV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/189/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/188/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Pani Marleny Orzechowskiej do usunięcia naruszenia prawa w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ciechocinka przyjętego uchwałą nr XXXIX/487/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r. Nr 131 poz. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/187/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/186/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/185/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/184/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wniesienia majątku gminy Ciechocinek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z o.o. w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIII/183/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku Szczegóły