Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/203/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/202/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXV sesji Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/201/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/200/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/199/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. o wygaśnięciu członkostwa radnego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/198/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/197/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/196/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/195/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/194/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023 Szczegóły