Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 30.08.2017 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 37 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.08.2017 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kopernika 18 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Informacja o realizacji zadań oświatowych Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zrealizowane oświatowe projekty unijne Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Ciechocińskie place zabaw Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Dowóz dzieci do placówek oświatowych Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Awans zawodowy nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Nagrody Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków Szczegóły