Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 120/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 80/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechocinka na czas wojny Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/218/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie zewnętrznej procedury kontrolnej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Ciechocinka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/214/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/213/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/212/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły