Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 136/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 125/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego/Informacyjnego Host Nation Support (HNS) Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 123/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przygotowania do funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Ciechocinka w stałym i zapasowym miejscu pracy Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 130/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 września 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Przetargi 04.10.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 122/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek lokali socjalnych Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 121/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego i Piaskowej. Szczegóły