Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 2/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 4/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 ZARZĄDZENIE Nr 3/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek lokali socjalnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Informacja dla osób niesłyszących Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Samorządowy Informator SMS Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Udostępnianie informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Informacja o stanie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 INFORMACJA NR 5 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 INFORMACJA NR 4 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych Szczegóły