Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 8/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na nazwę dla Ośrodka Dziennego Pobytu w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 9/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b oraz pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 5/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 4/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw kampanii nagłaśniającej problem szkodliwości niskiej emisji i koordynacji działań proekologicznych w mieście. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 3/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok a sklepem „Biedronka”) – budowę ronda Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 2/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 1/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek Szczegóły