Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 39/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 38/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 36/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 kwietnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 34/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 31/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 30/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2017 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły