Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 59/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 maja 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 58/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 57/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 56/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 2 im Kubusia Puchatka na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 54/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn.”dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 budynku nr II Urzędu”. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 9 czerwca 2017 roku odnośnie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 52/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 51/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na utwardzenie nawierzchni na działce nr 64 przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 50/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn.”dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z konsolą sterującą dla telefonistki z dodatkowym modułem przycisków oraz 5 szt. aparatów systemowych”. Szczegóły