Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2016 Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 50/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac remontowych – sekretariat Urzędu (pokój nr 7 bud. I) Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 48/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych ulic o nawierzchni asfaltowej przy użyciu emulsji i grysów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 46/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 44/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 05.05.2016 roku odnośnie wydzierżawienie terenu pod lokalizację punktu handlowego na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły