Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 91/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót dekarskich – II etap na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku przy ul. Kopernika 18 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 90/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z utwardzeniem nawierzchni na działce nr 64 przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 89 /17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 88/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Żytniej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 86/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 85/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 84/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 83/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali w budynku położonym przy ul. Nieszawskiej 149 c. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 82/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/5 będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 81/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lub podnajmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych. Szczegóły