Typ Data Tytuł
Przetargi 07.12.2017 Zamówienie dot. zimowego utrzymania ulic w sezonie 2017/2018 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 XI SESJA z dnia 11 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 158/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA NR XLVII/355/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/354/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/353/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 04.12.2017 Budowa oświetlenia ul. Polnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/237/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/234/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023 Szczegóły