Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 147/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 146/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 14 grudnia 2017 roku odnośnie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 149/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 24.11.2017 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku etap I Szczegóły
Przetargi 20.11.2017 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacje Kwartalne Rok 2014 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacje Kwartalne Rok 2013 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacje Kwartalne Rok 2012 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacje Kwartalne Rok 2011 Szczegóły