Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 164 /17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 163/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 162/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 20.12.2017 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 UCHWAŁA NR XLI/239/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 159/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na najładniejsze iluminacje świąteczne Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 160/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Komunikat – Dnia 22 grudnia 2017 r. URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU będzie NIECZYNNY Szczegóły