Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 67/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności przekazania nieruchomości przy ul. Widok 3 w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 66/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 65/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 64/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka w Ciechocinku wraz z robotami towarzyszącymi Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 63/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa) na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa) na terenie placu zabaw przy ul. Tężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 61/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 60/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2016 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 2 im Kubusia Puchatka na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły