Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2021 Ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – styczeń 2021 Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci gazowej, na terenie działek o nr. ewid. 1331, 2117, 2126/4, 2127/4, 2132/4, 2135/10, 2136/5 Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci gazowej, na terenie działek o nr. ewid. 1506, 1574/11 Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Dopłaty do czynszu Szczegóły
Artykuł 18.01.2021 Wykaz petycji złożonych w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 12.01.2021 Realizacja zadań publicznych 2021 Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – styczeń 2021 Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 DEKLARACJA o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Przetargi 04.01.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2021 roku) pawilonu handlowego nr 5 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 04.01.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku działka nr 1302/1 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły