Typ Data Tytuł
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 6 o powierzchni 22,57 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 5 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu/podnajmu Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na odbudowie dawnego zabytkowego Hotelu Műllera wraz z garażem podziemnym Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – marzec/kwiecień 2021 Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – marzec 2021 – cz.2 Szczegóły
Przetargi 22.03.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – marzec 2021 Szczegóły
Przetargi 22.03.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły