Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 171/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 170/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 169/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów. Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 168/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 161/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 167/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację, sprzątanie i utrzymanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek rolny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek leśny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek od nieruchomości – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły