Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/243/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/242/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/241/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/240/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXIX i XLI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 05.01.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Ogłoszenie ws dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 05.01.2018 Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 04.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2018 roku) pawilonu handlowego nr 4 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 172/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły