Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 04.12.2017 Budowa oświetlenia ul. Polnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/237/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/234/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 157/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 156/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Polnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/236/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/235/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 UCHWAŁA Nr XXXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 Szczegóły