Typ Data Tytuł
Przetargi 10.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ul. Armii Krajowej Szczegóły
Przetargi 10.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – Park Zdrojowy Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/252/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/251/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/250/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/249/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/247/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/246/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 UCHWAŁA Nr XLII/245/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” Szczegóły