Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 2/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Rolnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 1 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 4 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.09.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ciechocinek informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.10.2017 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinek na lata 2018 – 2024 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Ciechocinek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Ciechocinek na 2018 rok Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Królowej Jadwigi Szczegóły
Przetargi 10.01.2018 Budowa oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej – obwód nr 2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 173/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły