Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację, sprzątanie i utrzymanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek rolny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek leśny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek od nieruchomości – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 164 /17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 163/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 162/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 20.12.2017 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 UCHWAŁA NR XLI/239/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły