Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 114/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 113/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b oraz szaletu publicznego na skwerze zielonym przy fontannie GRZYB w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 112/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 października 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 111/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 110/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z wykonaniem pieców kaflowych w budynkach będących własnością Gminy Ciechocinek i będących we władaniu Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 109/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w miejskiej gminie Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 108/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ciechocinka 2016-2018 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 107/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 106/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 września 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 105/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 września 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły