Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 1/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 125/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 124/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 123/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 119/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 118/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia formy i trybu zamówienia publicznego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie ulic w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie 2016/2017 w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 117/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z adaptacją budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 116/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 115/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 października 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 114/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Szczegóły