Typ Data Tytuł
Przetargi 18.01.2018 Przetarg nieograniczony: 1)dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 7/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 6/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ul. Orzechowej i Zielonej – obwód nr 2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 5/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 2/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Rolnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 1 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 4 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.09.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ciechocinek informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Uchwała Nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.10.2017 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinek na lata 2018 – 2024 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Ciechocinek na 2018 rok Szczegóły