Typ Data Tytuł
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2159, 2642/1, 2642/3, 1300/14, 2143/2, 2143/5, 2143/4 w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego, strefa „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 225 PE na działce nr 658/4, położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, przy ul. Bema w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 23.02.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Spotkanie „Fundusze Europejskie dla firm w 2018 roku” – Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 19/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 23/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 luty 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 15.02.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 16/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej Szczegóły