Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK PARK oraz CIECHOCINEK PPUC2 ob.500 Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 12/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności przejęcia do zasobów Gminy lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 4 w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 3/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 19.01.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Realizacja zadań publicznych Szczegóły