Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej „Ciechocinek” oraz zewnętrznych układów technologicznych i infrastruktury technicznej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 664/3, 665/4, 665/6, 665/8, 666/4, 666/5, 666/11, położonych przy ul. Generała Bema w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja Starosty Aleksandrowskiego ws bezpłatnych badań USG stawów biodrowych dla dzieci w wieku 0-1 lat Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sportowej działka nr 2057, położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie dot. Punktu Terapeutycznego Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 63 mm wraz z przyłączami gazowym na działkach nr 1675/3 i 1902 w Ciechocinku ulica:Słońska i Słońsk Górny, strefa „B” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Realizacja zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Państwowa Komisja Wyborcza – informacje Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Informacje dotyczące Urzędników Wyborczych Szczegóły