Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku ws. wyborów prezydenckich 2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Aktualne informacje dot. wyborów prezydenckich 2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciechocinku przy ulicy Kopernika na działce nr 437/5” Szczegóły
Przetargi 17.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 16.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 16.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 16.02.2020 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Szczegóły