Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2021 Informacja o udziale Gminy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Niepubliczne Jednostki Oświatowe Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Publiczne jednostki oświatowe Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 619/1 i 619/9 Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 2287/1, 2287/5 i 2287/13 Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.04.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2021 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły