Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 14 /2018 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 29/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 27/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 26/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów świetlnych na Budynku Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 25/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 luty 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.02.2018 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Przetargi 20.03.2018 Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa stacji transformatorowej 15/0.4 kV , linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych zk-sn i zk-nn na działkach nr 733/4, 906, 928, 756/6, 755, 930/1, 930/3, 932/1 w Ciechocinku” , strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego na działkach nr 2109, 2147/8, 2153, 2154, 2155/2, 2165, 2166 w Ciechocinku” Szczegóły