Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 51/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na utwardzenie nawierzchni na działce nr 64 przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 50/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn.”dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z konsolą sterującą dla telefonistki z dodatkowym modułem przycisków oraz 5 szt. aparatów systemowych”. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 49/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 48/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 47/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 46/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót dotyczących malowania ogrodzeń na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ulicy Kopernika, Kościuszki oraz na Słońsku Górnym Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od placu Gdańskiego do ulicy Poprzecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 43/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 maja 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 8 maja 2017 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 27/17, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącej własność gminy. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 42/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 8.05.2017 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej, ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku Szczegóły