Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Wojska Polskiego 14 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA Nr VII/22/17 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie usprawnienia infrastruktury miejskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 UCHWAŁA Nr VII/21/17 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podniesienia dbałości o ciągi komunikacyjne na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 32/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo-towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 24/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z remontem lokali mieszkalnych przy ul. Nieszawskiej 18/3 i przy ul. Kopernika 15a m 2 będących własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK SPORTOWA 2 obwód 200 ulica Sportowa Szczegóły
Przetargi 23.03.2018 dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego L4H2 dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły