Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2382 w Ciechocinku” Szczegóły
Przetargi 07.04.2018 Postępowanie w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 05.04.2018 Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/261/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIII sesji Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/272/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/271/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły