Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 71/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 70/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 69/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 68/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 67/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia”, ul. Widok 30 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 66/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 65/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 64/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego ulic – malowania pasów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 63/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 12.06.2017 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 i pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły