Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2018 Państwowa Komisja Wyborcza – informacje Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Informacje dotyczące Urzędników Wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2159, 2642/1, 2642/3, 1300/14, 2143/2, 2143/5, 2143/4 w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego, strefa „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 225 PE na działce nr 658/4, położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, przy ul. Bema w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 23.02.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Spotkanie „Fundusze Europejskie dla firm w 2018 roku” – Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 19/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły