Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta na działkach oznaczonych numerami 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Przetargi 25.04.2018 Budowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Komunikat ws czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością w dniu 3 maja 2018r. Szczegóły
Przetargi 23.04.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/3/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/2/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 125 wraz z przyłączem gazowym n/c dn 63 na działkach nr 2296/22, nr 2296/27 położonych przy ulicy Bema w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 110 oraz dn 90 wraz z przyłączami gazowymi n/c dn 63 na działkach nr 2105/1, nr 2105/14, nr 2105/15, nr 2105/13, nr 2163, nr 2155/1, nr 2146/2, położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”. Szczegóły
Przetargi 16.04.2018 Dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły