Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 24/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z remontem lokali mieszkalnych przy ul. Nieszawskiej 18/3 i przy ul. Kopernika 15a m 2 będących własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK SPORTOWA 2 obwód 200 ulica Sportowa Szczegóły
Przetargi 23.03.2018 dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego L4H2 dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 14 /2018 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 29/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 27/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 26/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów świetlnych na Budynku Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 25/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 luty 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.02.2018 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły