Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 43/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 44/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 45/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 42/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 09.05.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 czerwca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli Szczegóły
Przetargi 02.05.2018 TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 02.05.2018 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego 29/5 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2055/2 w Ciechocinku, ulica Sportowa” Szczegóły