Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2017 Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na sprzedaż napojów dla przedsiębiorców organizujących przyjęcia Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych w pomieszczeniach Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez kulturalnych oraz promujących Ciechocinek organizowanych na otwartym powietrzu Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły