Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Inspektor Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 51/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 48/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu i stawek za wynajem Teatru Letniego organizatorom imprez kulturalnych i rozrywkowych Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 47/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Szczegóły
Przetargi 10.05.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 46/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn.”stanowisko ds. dróg miejskich” Szczegóły