Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Ogłoszenie o konkursie fotograficznym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko – pomorskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2382 w Ciechocinku” Szczegóły
Przetargi 07.04.2018 Postępowanie w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 05.04.2018 Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły