Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/282/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciechocinek na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/281/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/280/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/279/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/278/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz XLVI i XLVII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 07.06.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowej ulicy Nowej w Ciechocinku, działka nr 723/4” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odbudowa Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na terenie działek nr 1158/4, 1158/3, 1158/6 i 1158/20 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Realizacja zadań publicznych 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE Nr 52/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.05.2018 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły