Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/214/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/213/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/212/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/211/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXVI sesji Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym Szczegóły
Przetargi 26.09.2017 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Przetargi 25.09.2017 Przetarg na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Ciechocinek – ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Przetargi 25.09.2017 Przetarg na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Ciechocinek – ul. Piaskowa Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Dodatek Energetyczny Szczegóły