Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2018 OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 60/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 61/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych ZK-SN i ZK-NN na działkach nr 733/4, nr 906, nr 928, nr 756/6, nr 755, nr 930/1, nr 930/3, nr 932/1, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 1675/3, nr 1902 ul. Słońsk Górny, Słońska w Ciechocinku” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE Nr 65/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 62/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 59/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2018 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 58/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 2 im Kubusia Puchatka na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 57/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły