Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 146/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 145/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 144/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 143/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 141/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 139/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b oraz pawilonu handlowego nr 4 i pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 138/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 137/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 grudnia 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły