Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 47/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Szczegóły
Przetargi 10.05.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 46/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn.”stanowisko ds. dróg miejskich” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 43/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 44/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 45/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 42/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 09.05.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 czerwca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły