Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 68/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 20a/16 i wymiany witryn sklepowych w lokalu użytkowym przy ul. Broniewskiego 4 będących własnością Gminy Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem murków przy szachownicy , fontanny Jaś i Małgosia, zegara kwiatowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 74/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 sierpnia 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych Dzieła pn.”gipsowy model odlewniczy Medalu Honorowego Stanisława Staszica i odlew metalowy” Szczegóły
Artykuł 07.07.2018 Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ws prowadzonych prac w dniach 9-11.07.2018 Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA XLIX/297/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Mariana Grabowskiego i Pani Emilii Grabowskiej na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/296/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOICINKA z 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/295/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły