Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowej ulicy Nowej w Ciechocinku, działka nr 723/4” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odbudowa Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na terenie działek nr 1158/4, 1158/3, 1158/6 i 1158/20 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Realizacja zadań publicznych 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE Nr 52/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.05.2018 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Inspektor Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 51/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 48/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu i stawek za wynajem Teatru Letniego organizatorom imprez kulturalnych i rozrywkowych Szczegóły