Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 67/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem — wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 75/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE Nr 64/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 12.06.2018 roku odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE Nr 63/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 12.06.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 77/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Mobilni na rynku pracy 2 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 76/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Rolnej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 69/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Orzechowej i Zielonej – obwód nr 2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 66/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Polnej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Remont nawierzchni ulicy Raczyńskich w Ciechocinku Szczegóły