Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXVII sesji Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 154/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 153/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 151/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 150/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych – wyposażenia. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 148/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej sprzętu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 147/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej sprzętu obrony cywilnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będącego w użytkowaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 146/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 145/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego. Szczegóły