Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 100/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 103/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac remontowych pokoi administracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 108/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej oraz przepustu „rowu opaskowego” w ciągu ulicy Bema w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 107/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 109/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 80/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw lokalizacji parkingu buforowego dla Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 105/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. Budowa linii kablowej nN o,4kV wraz z rozdzielnicą szafową naziemną, na działkach oznaczonych numerami: 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2366, 2367/9, położonych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1242/2, 1273/105, 1242/1 i 1271/10 w Ciechocinku przy ulicy Reymonta” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK STOCZNIOWIEC obwód 500 ulica: Polna Szczegóły