Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2018 Wybory członków Miejskiej Rady Seniorów 2018 Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 95/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 93/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont fragmentu nawierzchni ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 91/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn. „pozioma izolacja przeciwwilgociowa w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19″ Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 96/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z remontem szatni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 99/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 98/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 97/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 101/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły