Typ Data Tytuł
Przetargi 30.10.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Piaskowa Szczegóły
Przetargi 30.10.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 136/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 125/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego/Informacyjnego Host Nation Support (HNS) Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 123/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przygotowania do funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Ciechocinka w stałym i zapasowym miejscu pracy Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 130/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 września 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły