Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. dot. liczby mieszkańców Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie terminów składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul. Sportowej na działce nr 2055/2 , położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi ul. Nieszawskiej – działka nr 723/4 , w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 104/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 20.08.2018 Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 88/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 UCHWAŁA NR L/298/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły