Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIII/33/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi na Osiedlu Solanka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIV/34/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wybudowania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIV/35/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Urzędem Miejskim w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 Klauzule informacyjne dot. realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 118/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z remontem ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 117/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 20 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 116/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 13 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE Nr 113 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 30.08.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zdrojowej działka nr 1158/24 o pow. 265 m2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE Nr 112 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 30.08.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zdrojowej działka nr 1158/14 o pow. 52 m2 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK ZDROJOWA obwód 200 ulice Cicha, Krótka, Ogrodowa, Osiedlowa, Spółdzielcza, Zdrojowa Szczegóły