Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 105/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. Budowa linii kablowej nN o,4kV wraz z rozdzielnicą szafową naziemną, na działkach oznaczonych numerami: 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2366, 2367/9, położonych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1242/2, 1273/105, 1242/1 i 1271/10 w Ciechocinku przy ulicy Reymonta” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK STOCZNIOWIEC obwód 500 ulica: Polna Szczegóły
Przetargi 28.08.2018 Remont nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I (od km 0.650,00 do km 1.665,00) Szczegóły
Przetargi 28.08.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 września 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wybory Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły