Typ Data Tytuł
Przetargi 20.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 18.09.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 października 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 122/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 120/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z czyszczeniem, impregnowaniem oraz malowaniem lakierobejcą elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ul. Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 119/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z doposażeniem placu zabaw zlokalizowanego w Ciechocinku przy ulicy Mieszka I Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr VII/21/17 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podniesienia dbałości o ciągi komunikacyjne na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr VII/22/17 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie usprawnienia infrastruktury miejskiej w Ciechocinku Szczegóły